Schade
De redactie van Minipret aanvaardt op geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de websites of de inhoud van e-mail berichten. De redactie van Minipret is onder geen enkele manier verantwoordelijk te houden voor het niet goed functioneren van de aangeboden diensten.

Afbeeldingen
Zover wij weten zit op de afbeeldingen die wij gebruiken geen copyright, is dit wel zo en wilt u dat de afbeelding verwijderd wordt. Neemt u dan contact op, dan zullen we de betreffende afbeelding verwijderen. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.

Games
Minipret valt in de categorie; ‘Spelletjes portal’, dit betekent dat we spelletjes die we op het internet vinden verzamelen en deze op onze pagina’s plaatsen.

Om het risico te minimaliseren dat we inbreuk plegen op enig copyright van de door ons opgenomen games hebben we een aantal maatregelen genomen. Middels deze pagina willen we onze gebruikers, of een ieder die hier belang aan hecht, hiervan op de hoogte stellen.

De genomen maatregelen
We hebben voor het plaatsen van een aantal games toestemming gevraagd en gekregen bij de door ons bekende copyright houders.

Een aanzienlijk aantal games mogen zonder enige (rand)voorwaarden op internetsites geplaatst worden, voor een aantal hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we door algemeen gebruik op het internet deze informatie niet (meer) achterhalen.

Sommige games mogen onder speciale voorwaarden worden gebruikt met in achtname van een aantal randvoorwaarden. Aan deze randvoorwaarden wordt, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door Minipret voldaan.

We veranderen niets aan de source code van de games. Vermeldingen van bijvoorbeeld credithouders, merknamen, of verwijzingen naar websites blijven ongewijzigd.

Voor een aantal games wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde deep linking techniek. Hierbij linken we naar het internetadres waar de originele game code zich bevindt en wordt de game code niet gekopieerd naar onze servers. We zijn ons bewust van het feit dat deeplinking een onderwerp van discussie is, er is ons echter geen informatie bekend dat dit verboden is. We worden tevens gesterkt in deze opvatting door het feit dat deze techniek door zeer veel andere internetsites wordt toegepast.

Bezwaar
De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen is nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Het kan dus voorkomen dat, ondanks onze zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyright houder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoeken we u om contact met ons op te nemen. Onze ervaring heeft aangetoond dat deze insteek succesvol werkt.