Advertentie:
Advertentie:

Tweede Wereldoorlog Nederland is niet bij veel oorlogen betrokken geweest, maar een belangrijke oorlog waar Nederland wel een rol in had was de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog vond plaats van 1939 tot en met 1945 en was een belangrijke oorlog voor ons land. Meer over de Tweede Wereldoorlog, lees je op deze pagina. De landen die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog Naast Nederland, waren er nog veel meer landen betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Andere landen die een rol hadden in deze grote oorlog, waren namelijk Duitsland, Japan, Italië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, China, Sovjet-Unie, Polen, Noorwegen, Frankrijk en België. Nederland was dus lang niet het enige land dat betrokken was bij de oorlog, want er waren in totaal wel 11 landen bij de oorlog betrokken. Waarom begon de Tweede Wereldoorlog? Net zoals bij veel andere oorlogen, is de Tweede Wereldoorlog begonnen door een samensmelting van verschillende ruzies en gebeurtenissen. Deze ruzies werden uitgevochten tussen Japen, Duitsland en Italië tegen de andere landen die meededen met de oorlog. De oorlog is uiteindelijk begonnen toen Duitsland onder leiding van Adolf Hitler in 1939 Polen binnenviel. De Duitsers wilden dit land namelijk bezetten, waardoor er een oorlog ontstond tussen verschillende landen. Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk waren het er namelijk niet mee eens dat Duitsland Polen zomaar binnenviel en daarom tekenden zij samen met Duitsland een oorlogsverklaring. Duitsland trok zich echter weinig aan van deze oorlogsverklaring, want nadat de Duitsers Polen binnenvielen waren er nog vele andere landen aan de beurt. Onder deze landen viel ook Nederland, waardoor Nederland automatisch betrokken werd bij de Tweede Wereldoorlog. Wat was de rol van Nederland? Eigenlijk wilde Nederland buiten de oorlog blijven. Om ervoor te zorgen dat Nederland niet betrokken werd in de oorlog, bleef ons land daarom neutraal. Dit betekent dat Nederland geen partij koos en simpelweg aangaf niets met de oorlog te maken te willen hebben. Omdat Nederland neutraal was, had niemand verwacht dat Duitsland ons land toch zou binnenvallen. Toen dit gebeurde, heeft ons land zich enkele dagen geprobeerd te verdedigen. Uiteindelijk gaf Nederland zich over toen Rotterdam gebombardeerd werd, waardoor heel de stad verwoest werd. Vanaf dit moment (mei 1940) tot mei 1945, is Nederland bezet geweest door de Duitsers. Uiteindelijk werden de Duitsers verslagen door de geallieerden. Dit zijn legers van het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, die Nederland hielpen om de Duitsers te verjagen. Toen dit eenmaal gelukt was in mei 1945, was de Tweede Wereldoorlog voorbij.

Informatie

Spreekbeurt over de Tweede Wereld Oorlog Spreekbeurt over de Tweede Wereld Oorlog

Reclame

Cijfer: