Advertentie:
Advertentie:

Reclame

Spel Informatie

Gynzy Spelling (Spelletje) Kies de categorie die je wilt oefenen en beantwoord dan de vragen, die worden gesteld door het bijbehorende hokje aan te klikken. Doe je best om alle antwoorden goed te beantwoorden! Met Gynzy Kids zet je jouw leerlingen individueel aan de slag met Gynzy. Zo kunnen ze tafels trainen, topografie oefenen of verder oefenen met Gynzy tools! En jij hebt inzicht in de resultaten. In Gynzy Kids heb jij als leerkracht de regie. Jij bepaalt wie waarmee aan de slag gaat en voor hoe lang. Je kunt eenvoudig differentiëren en passend onderwijs bieden. Binnen de kaders die jij aangeeft is het programma adaptief, zodat je leerlingen op hun eigen niveau worden uitgedaagd.

Reclame

Cijfer: